Thanh toán linh hoạt

+++ Số Tài khoản: 0021000333085

Ngân hàng VietcomBank Chi Nhánh Hà Nội

Chủ TK: Nguyễn Mai Lan

+++ Số Tài khoản: 45010006237684

Ngân hàng BIDV Chi Nhánh Hà Tây Hà Nội

Chủ TK: Nguyễn Hữu Trường